Dárek ke křtu a biřmování

Křestní znaménko z ryzího zlata je volbou pro ty, kteří chtějí darovat něco hodnotného, vzácného a trvalého.

 • Objednávejte telefonicky na čísle:
 • + 420 723 418 840 (po-pá 9.00 – 18.00)
 • nebo e-mailem: darek.kekrtu@gmail.com
 • Doručení Českou poštou na dobírku
 • Služba cenné psaní (pojištěno)
 • Poštovné 70 Kč
 • Osobní odběr možný po domluvě v Praze.

Svátost křtu

Člověk jako bytost duchovní i tělesná potřebuje zakoušet neviditelné skutečnosti skrze znamení vnímatelná smysly. Nejdůležitější z těchto viditelných vyjádření Boží blízkosti se nazývají svátosti.

Křest

představuje bránu k ostatním svátostem. Člověk je polit vodou, případně do ní ponořen, zatímco kněz nad ním pronáší slova: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého”. Voda [...]
symbolizuje duchovní smysl události – znamená očištění a život. Smývá hřích a otevírá příslib života věčného. Voda je životadárná, ale potenciálně také smrtící. Původní řecké sloveso baptizein znamená „ponořit” – staré já je ponořením utopeno a povstává nové stvoření. Člověk se ve křtu připodobňuje Kristu, který na kříži zemřel a po třech dnech vstal z mrtvých. Jeho smrt z lásky se stává zdrojem života pro druhé. Křest svou moc čerpá právě z Ježíšovy oběti, která zve k připodobnění.

Biřmování

(z lat. conformatio – utvrzení) je svátost, která přivádí křestní obdarování k plnosti. Bože (…), tys dal [...]
Biskup se nad biřmovanci modlí: „ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou”. Potom na biřmovance vkládá ruce a maže je na čele vzácným olejem. Biřmováním tak člověk získává sílu, aby podle své víry žil, statečně ji vyznával a hájil. Dostává též plnější podíl na poslání Ježíše Krista – pomazaného na kněze, proroka a krále. Kristus je dokonalým knězem, neboť neobětuje zvířata ani rostliny, jak bývalo zvykem, ale sebe samého. Je dokonalým prorokem, protože slova o nekonečné Boží lásce k člověku dosvědčuje ochotou prolít za člověka svou krev. A je dokonalým králem, protože vítězí nad hříchem. Křesťan se pak má po vzoru svého Pána stát darem Bohu i lidem (kněz), má podle Božího slova žít a hlásat ho (prorok) a má přemáhat zlo v sobě i ve světě (král).

Christogram ΧΡ

Jedním z nejstarších znamení přináležitosti ke Kristu je christogram ΧΡ. Tento symbol se užíval dříve než kříž a objevuje se už na náhrobcích prvních pronásledovaných křesťanů [...]
v římských katakombách. Základ christogramu tvoří průnik dvou řeckých písmen – chí (Χ) a ró (Ρ) – začátek slova ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos), neboli Kristus. Slovo Kristus není pouhým přízviskem Ježíše z Nazareta, má hlubší obsah. Jde o řecký překlad hebrejského pojmu mašīah („mesiáš”), který označuje člověka pomazaného Bohem a poslaného se zvláštním úkolem mezi lidi. Ve starověkém Izraeli se takové pomazání vzácným olejem spojovalo s přijetím role kněze, proroka či krále. O rozšíření christogramu ΧΡ se zasloužil císař Konstantin I. Roku 312, před rozhodující bitvou, měl sen, ve kterém spatřil zmíněný symbol na nebi a uslyšel slova: „S tímto znamením zvítězíš”. Poté nechal christogram vymalovat na vojenské standardy a štíty, bitvu skutečně vyhrál a křesťanství pod jeho vládou mohlo vyjít z podzemí na veřejnost. Můžeme nosit různá znamení a odkazovat jimi na své směřování, osobní cíl. Tato znamení prozrazují kým chci být, komu se chci podobat. V případě christogramu se připodobněním nestávám méně sebou. Znak spojení s Kristem totiž vyjadřuje odklon od zla a nalézání sebe v ochotě dát se. (Tak jako se Bůh v Ježíši dal lidem.)
křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko křestní znaménko
 • Navléknutí na řetízek / našití na látku (křestní roušku, oděv)
 • Velikost znaménka vhodná pro dospělé i pro nejmenší
 • Ruční výroba a ražba v České republice
 • Kontrola ryzosti ve státní zkušebně Puncovního úřadu
 • Registrovaná výrobní značka MxL
varianty: očko / dírka ­– různý způsob uchycení
Au 999/1000Ag 999/1000
1/ 0,6–0,8 g / 1700–2000 Kč1/ 0,5–­0,9 g / 590–­700 Kč
2/ 0,8­–1,0 g / 2000–2300 Kč2/ 0,9–­1,3 g / 700–­900 Kč
3/ 1,0­–1,2 g / 2300–2800 Kč3/ 1,3–­1,7 g / 900–­1200 Kč
4/ 1,2­–1,4 g / 2800–3000 Kč
(nad 1,4g v Au individuálně)
 • Rozměry znaménka: 8 –­ 12 mm, síla 0,6 –­ 1,5 mm, váha 0,5 –­ 1,7 g
 • Doporučená síla řetízku je 1mm (řetízek není součástí)

Způsob výroby

se odlišuje od mincovnictví, protože každé znaménko je originál. Ražba probíhá ručně a důraz je kladen na precizní zpracování detailu. Každý exemplář nese trojitou ražbu a punc ryzosti. Hlavní motiv Chí-Ró je neměnný, proměňuje se pouze jeho umístění. Proměnlivá je rovněž tloušťka materiálu, což umožňuje zvolit si cenové rozpětí podle vašich představ.

Ryzí zlato

se vyznačuje skvostnou žlutou barvou a vysokým leskem. Je inertní vůči lidskému tělu a odolává kyselinám. Nejčastěji užívané 14ti karátové zlato (585/1000) obsahuje pouze polovinu ryzího zlata, ostatní příměsy, například měď, mohou vyvolávat alergické reakce. Mimo svou tezaurickou hodnotu je ryzí zlato symbolem trvalosti, pravosti a dokonalosti.

Návrh a realizace: MgA. Miroslav Lörincz ©2015